facebook

3

Kodeks Etyczny Agencji Zatrudnienia AZYMUT

Prowadząc działalność naszej agencji opieramy się na wartościach obowiązujących w firmie. We wszystkich swoich działaniach przestrzegamy przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji, uczciwości kupieckiej i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego. Wierzymy, że nasze wartości zapewnią ciągłą i stabilną współpracę na rynku a tym samym rozwój i sukces naszego przedsiębiorstwa oraz naszych klientów. W szczególności dbamy i przestrzegamy następujące zasady:

  • Zachowujemy poufność danych kandydatów i wszelkich informacji, które są nam przekazywane.
  • Przestrzegamy zasad dotyczących równego traktowania i obiektywizmu w ocenie kompetencji kandydatów, mając na uwadze, że takie czynniki jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna nie mogą stanowić żadnej podstawy do oceny kandydata jako potencjalnego pracownika.
  • Rzetelnie informujemy kandydatów o wymaganiach, ofercie oraz przebiegu procesu rekrutacyjnego.
  • Systematycznie i na czas regulujmy swoje zobowiązania i oczekujemy takiego samego postępowania od swoich partnerów.
  • Prowadzimy dialog z konkurencją, celem wspólnego wypracowywania dobrych praktyk na rynku pracy.
  • Systematycznie udoskonalamy swoją pracę i umiejętności nowoczesnymi technikami w zakresie prowadzenia rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej  i outsourcingu personalnego.

Dodaj CV do naszej bazy

Dodaj CV akceptujemy wyłącznie pliki .pdf i .doc

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Włącz powiadomienia z najnowszymi ofertami pracy

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie najnowszych ofert pracy na swój adres e-mail