facebook

3

Regulacje prawne dotyczące działalności agencji zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowyc h Dz. U z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U z 2004 Dz. U z 2013 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami

Dodaj CV do naszej bazy

Dodaj CV akceptujemy wyłącznie pliki .pdf i .doc

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Włącz powiadomienia z najnowszymi ofertami pracy

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie najnowszych ofert pracy na swój adres e-mail