facebook

Nasz zespół

Specjalizuje się w poszukiwaniu i pośrednictwie zatrudnienia pracowników. W swoich praktykach kierujemy się skutecznymi technikami rekrutacji stosując zasady i narzędzia, które stanowią klucz do sukcesów czołowych menagerów w procesie zatrudnienia i rozwoju najlepszych pracowników. Pomagamy przedsiębiorcom w profesjonalnym doborze kadry pracowniczej.Nawiązując współpracę z firmami pragniemy poznać ich strukturę organizacyjną, relacje między pracownikami oraz kulturę organizacji, aby w jak najlepszy sposób dopasować potencjalnych pracowników dla danego przedsiębiorcy. W kontaktach z klientami cenimy profesjonalizm starając się, aby nasze usługi wykonane były w sposób rzetelny i terminowy.


Bernadeta Osos, menager Human Resources

Nad sprawnym funkcjonowaniem naszej agencji czuwa jej założyciel, Bernadeta Osos, menager Human Resources, absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z zakresu Nowoczesnego Zarządzania Kadrami oraz magisterskich studiów finansowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zdobyła certyfikat zawodu Dyrektora Finansowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menadżerskich, jako Kierownik Personalny, Dyrektor Biura Zarządu oraz Prokurent w spółkach świadczących usługi z sektora przemysłu ciężkiego oraz spółkach developerskich.

Realizowała różnorodne projekty, począwszy od rekrutacji kandydatów do pracy na stanowiska najniższego szczebla w wielu branżach, poprzez stanowiska kierownicze i menedżerskie. Budowała systemy komunikacji wewnętrznej w firmach oraz systemy motywacyjne płacowego i poza płacowego wynagradzania pracowników. Opracowała system motywowania kadry menedżerskiej. Prowadziła projekty restrukturyzacji spółek w zakresie personalnym i ekonomiczno –gospodarczym. Wdrażała kompleksowe projekty optymalizacji kosztów w spółkach z.o.o

Specjalizuje się w rekrutacjach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi Meta rekrutacji i Selekcji Pracowników. Wyznaje zasadę wyższości talentów ludzkich, bowiem „Kompetencje to po części wiedza, po części umiejętności, a po części talenty. Wrzuca się je na oślep do jednego worka, a przecież niektórych z nich można się nauczyć łatwo (wiedza, umiejętności), a innych nie (talenty)”.

Marcus Buckingham i Curt Coffman

 


Zapraszamy do współpracy!

Dodaj CV do naszej bazy

Dodaj CV akceptujemy wyłącznie pliki .pdf i .doc

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Włącz powiadomienia z najnowszymi ofertami pracy

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie najnowszych ofert pracy na swój adres e-mail