facebook

Social network concept

Rekrutacja pracowników

Naszą ofertę rekrutacyjną opieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia specjalistów w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opracowaliśmy dla Państwa metody rekrutacji i selekcji pracowników, usprawniające poszukiwania ludzi. którzy spełnią stawiane im wymagania. Ich wspólnym mianownikiem są poszukiwania bezpośrednie – najczęściej stosowana metoda pozyskiwania adekwatnych pracowników oraz metody bezpośrednie polegające na wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów i weryfikacja ich kompetencji, które są kluczem do sukcesu.


Nasza oferta zawiera:

 • szczegółową analizę potrzeb rekrutacyjnych
  (określamy profil poszukiwanego kandydata, który zawiera istotne informacje na temat oczekiwań wobec pracownika, warunków jego zatrudnienia i ogólnych wymogów stanowiska pracy),
 • stworzenie profilu stanowiska
  (przygotowujemy profil poszukiwanego pracownika i charakterystykę pracy na określonym stanowisku pracy),
 • publikację ogłoszeń w wybranych portalach internetowych
  (publikujemy oferty gwarantując dostęp do najskuteczniejszych portali pracy, w tym specjalistycznych, powiązanych z poszczególnymi branżami),
 • analizę aplikacji kandydatów
  (weryfikujemy dokumenty kandydata pod kątem wymogów pracy na danym stanowisku),
 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami
  (organizujemy spotkania z udziałem specjalistów w dziedzinie rekrutacji i doradztwa personalnego.
  Rodzaj rekrutacji dobieramy indywidualnie do każdego projektu w zależności od profilu stanowiska i charakteru oferowanej pracy),
 • analizę kompetencji zawodowych kandydata w zakresie umiejętności oczekiwanych przez klienta
  (definiujemy i oceniamy kompetencje kandydata dzięki profesjonalnym narzędziom rekrutacyjnym),
 • przygotowanie i przekazanie profili kompetencyjno-osobowościowych wybranych kandydatów klientowi
  (przekazujemy profile kandydatów, zawierające wybrane informacje, m.in. analizę osobowościowych i zawodowych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku).

W całym procesie rekrutacji zapewniamy pełną dyskrecję.

Dodaj CV do naszej bazy

Dodaj CV akceptujemy wyłącznie pliki .pdf i .doc

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Włącz powiadomienia z najnowszymi ofertami pracy

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie najnowszych ofert pracy na swój adres e-mail