facebook

Social network concept

Wynajem pracowników

Poprzez wynajem pracowników nasza agencja zapewni przedsiębiorcom optymalny poziomu stanu personalnego. Taka usługa odpowiada na zapotrzebowanie pracowników w danej chwili i pozwala pracodawcom ograniczyć koszty pracownicze w przypadku redukcji zatrudnienia. Korzystając z opcji pracowników tymczasowych pracodawca może dokładnie określić czas, w którym pracownik będzie wykonywał wskazane przez niego prace.

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik. W ramach usługi nasza agencja prowadzi całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady stanowisk oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W szczególnych przypadkach kierujemy także pracowników na  wstępne badania lekarskie i szkolenia BHP..

Personel, który zatrudniamy i delegujemy do pracy w danym przedsiębiorstwie, jest dopasowany do ustalonych kryteriów. Pomimo, że pracują dla Państwa są pracownikami naszej agencji, więc to my zajmujemy się kwestiami administracyjnymi i prawnymi, takimi jak wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podatek dochodowy oraz świadczenia za urlop.

Dostarczamy kadrę wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz specjalistów z różnych branż, począwszy od sprzedaży, przez administrację, finanse, logistykę, informatykę i technologię.

Nasze rozwiązania zapewniają pracodawcom odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, dzięki czemu każda firma może zwiększyć swoją elastyczność i konkurencyjność na rynku.

Współpracując z Państwem rekrutujemy pracowników tymczasowych według Państwa aktualnych potrzeb

Nasz proces rekrutacyjny jest zaprojektowany tak, aby wyszukiwać wykwalifikowanych pracowników, którzy od pierwszego dnia wniosą nową wartość do Państwa firmy. Przede wszystkim stawiamy sobie za zadanie poznać i zrozumieć cele biznesowe klienta, aby móc efektywnie dopasować odpowiednich ludzi. Nawiązujemy bliską współpracę z Państwa zespołem, aby mieć pewność, że nasi pracownicy tymczasowi pasują do strategii zatrudnienia naszego klienta.

Korzyści pracodawcy z tytułu wynajmu pracowników

  • obniżenie kosztów pracy, pracodawca nie wypłaca wynagradzania pracownikowi za pozostawanie w gotowości do pracy, nadgodzin, absencji, urlopów, fluktuacji itp., agencja elastycznie dostosowuje ilość pracowników do popytu pracodawcy,
  • możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się zapotrzebowanie na pracowników podyktowane np. sezonowością zamówień,
  • eliminacja kosztownych pracowniczych jak: rekrutacja, obsługa kadrowo-płacowa, administrowanie kadrami czy tworzenie dodatkowych stanowisk w wewnętrznym dziale kadr,
  • możliwość szybkiego zastąpienia pracowników niespełniających oczekiwań nową osobą,
  • możliwość sprawdzenia kompetencji pracownika przed zaproponowaniem mu umowy o pracę,
  • oszczędności związane z korzystniejszych zapisów prawa pracy, takich jak uproszczony sposób naliczania urlopów, krótsze okresy wypowiadania umów, możliwość podpisywania wielu umów o pracę na czas określony,
  • zmniejszenie ilości etatów obsługi kadrowej przedsiębiorcy na rzecz usług outsourcingu pracowniczego.

Praca tymczasowa to jedna z najbardziej elastycznych form zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwach optymalnie zarządzających kosztami pracowniczymi.

Dodaj CV do naszej bazy

Dodaj CV akceptujemy wyłącznie pliki .pdf i .doc

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Włącz powiadomienia z najnowszymi ofertami pracy

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie najnowszych ofert pracy na swój adres e-mail