Obszary działania

Outsourcing procesowy

W ramach działalności Agencji Zatrudnienia AZYMUT świadczymy usługi outsourcingu procesowego, który polega na wykonywaniu prac zleconych przez przedsiębiorców przy zaangażowaniu naszego personelu. Pracodawca zleca a agencja realizuje przyjęte zlecenie jak np. usługi pakowania, obsługi sprzedażowej czy akcji marketingowej. Opcja ta jest idealnym i prostym rozwiązaniem przy pracach krótkookresowych czy pojedynczych eventach.

Wynajem pracowników

Poprzez wynajem pracowników nasza agencja zapewni przedsiębiorcom optymalny poziomu stanu personalnego. Taka usługa odpowiada na zapotrzebowanie pracowników w danej chwili i pozwala pracodawcom ograniczyć koszty pracownicze w przypadku redukcji zatrudnienia. Korzystając z opcji pracowników tymczasowych pracodawca może dokładnie określić czas, w którym pracownik będzie wykonywał wskazane przez niego prace. Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik. W ramach usługi nasza agencja prowadzi całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady stanowisk oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W szczególnych przypadkach kierujemy także pracowników na wstępne badania lekarskie i szkolenia BHP.. Personel, który zatrudniamy i delegujemy do pracy w danym przedsiębiorstwie, jest dopasowany do ustalonych kryteriów. Pomimo, że pracują dla Państwa są pracownikami naszej agencji, więc to my zajmujemy się kwestiami administracyjnymi i prawnymi, takimi jak wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podatek dochodowy oraz świadczenia za urlop. Dostarczamy kadrę wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz specjalistów z różnych branż, począwszy od sprzedaży, przez administrację, finanse, logistykę, informatykę i technologię. Nasze rozwiązania zapewniają pracodawcom odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, dzięki czemu każda firma może zwiększyć swoją elastyczność i konkurencyjność na rynku.

Rekrutacja specjalistów i menagerów

Naszą ofertę rekrutacyjną opieramy na podstawie wieloletniego doświadczenia specjalistów w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opracowaliśmy dla Państwa metody rekrutacji i selekcji pracowników, usprawniające poszukiwania ludzi. którzy spełnią stawiane im wymagania. Ich wspólnym mianownikiem są poszukiwania bezpośrednie – najczęściej stosowana metoda pozyskiwania adekwatnych pracowników oraz metody bezpośrednie polegające na wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów i weryfikacja ich kompetencji, które są kluczem do sukcesu.

Nasza oferta zawiera:

  • szczegółową analizę potrzeb rekrutacyjnych (określamy profil poszukiwanego kandydata, który zawiera istotne informacje na temat oczekiwań wobec pracownika, warunków jego zatrudnienia i ogólnych wymogów stanowiska pracy),
  • stworzenie profilu stanowiska (przygotowujemy profil poszukiwanego pracownika i charakterystykę pracy na określonym stanowisku pracy),
  • publikację ogłoszeń w wybranych portalach internetowych (publikujemy oferty gwarantując dostęp do najskuteczniejszych portali pracy, w tym specjalistycznych, powiązanych z poszczególnymi branżami),
  • analizę aplikacji kandydatów (weryfikujemy dokumenty kandydata pod kątem wymogów pracy na danym stanowisku),
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami (organizujemy spotkania z udziałem specjalistów w dziedzinie rekrutacji i doradztwa personalnego. Rodzaj rekrutacji dobieramy indywidualnie do każdego projektu w zależności od profilu stanowiska i charakteru oferowanej pracy),
  • analizę kompetencji zawodowych kandydata w zakresie umiejętności oczekiwanych przez klienta (definiujemy i oceniamy kompetencje kandydata dzięki profesjonalnym narzędziom rekrutacyjnym),
  • przygotowanie i przekazanie profili kompetencyjno-osobowościowych wybranych kandydatów klientowi (przekazujemy profile kandydatów, zawierające wybrane informacje, m.in. analizę osobowościowych i zawodowych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku).

W całym procesie rekrutacji zapewniamy pełną dyskrecję.

Szkolenia specjalistyczne i doradztwo personalne

Szkolenia to nie tylko pozyskiwanie nowych kwalifikacji, to również rozwój postaw osobistych człowieka. Dla osób potrzebujących wsparcia przy określeniu ścieżki kariery zawodowej oferujemy pomoc w zakresie doradztwa personalnego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze diagnozujemy wiedzę, umiejętności i talenty ludzkie, które mają ogromne znaczenie w budowaniu mocnych stron każdego potencjalnego pracownika. Kierujemy się strategią, że sukces można osiągnąć tylko wtedy, gdy zaangażuje się swoje mocne strony. . Zainteresowanych rozwojem osobistym proponujemy wybrane kursy oraz szkolenia umożliwiające zdobywanie wiedzy w wielu strefach zawodowych, a także prywatnych.

Zaufali Nam

Scroll to top